Odpoveď na list Rímskokatolíckej cirkvi, keď nevyhovie vašej prvej žiadosti

Po zadaní údajov Vám bude vygenerovaný PDF formulár pre Rímskokatolícku cirkev - list, ktorý odporúčame zaslať, keď Vám odmietli vystúpiť z organizácie po Vašej prvej žiadosti.

Rovnako ako pri zasielaní žiadosti o vystúpenie a výmaz osobných údajov neplnoletej osoby, musí byť aj list pre Rímskokatolícku cirkev podpísaný obomi zákonnými zástupcami. Podpisy musia byť takisto overené či už na matrike alebo notárom.

PDF formulár Vám príde na Vami zadaný email. Vaše osobné údaje neukladáme.

Základné informácie

vyberte pre koho generujete formulár

Zvoľte pre koho generujete formulár

vyberte pohlavie

Vyberte pohlavie pre správne skloňovanie textu

zadajte celé meno

zadajte meno

zadajte meno

zadajte meno

zadajte e-mail

Adresa

zadajte ulicu

zadajte popisné čislo

zadajte mesto (obec)

zadajte PSČ

Informácie o odpovedi

zadajte dátum prijatia listu

Zadajte dátum prijatia odpovede Rímskokatolíckej cirkvi

zadajte číslo žiadosti

Opíšte číslo, ktoré k Vašej žiadosti priradila Rímskokatolícka cirkev (kde ho nájdem?).

vyberte región

Ak si pamätáte a nevypĺňali ste túto informáciu v prvom formulári, napíšte názov kostola alebo obce/mesta, kde ste boli pokrstený/á

Potvrdte

(polia označené hviezdičkou sú povinné)

Pokiaľ Vám vaša cirkev či náboženská spoločnosť nevyhovie, prípadne celý proces zdržiava, napíšte nám na náš facebookový profil správu, budeme spoločne hľadať riešenie.