Vitajte na stránke Bezcirkvi.sk

Náboženská viera je súkromná záležitosť človeka, ktorú mu nikto nikdy nevezme, a nie je odkázaná na žiadnu cirkev či náboženskú spoločnosť.

Táto stránka Vám ponúka formulár a informácie potrebné pre vystúpenie a výmaz osobných údajov z akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti na Slovensku.

Cesta životom je dynamická a Vy ste sa ocitli v momente, kedy zvažujete alebo ste sa už rozhodli pre formálno-právne ukončenie členstva a výmaz osobných údajov vo Vašej cirkvi či náboženskej spoločnosti. Máte svoje dôvody a tiež viete, že náboženská viera je Vaša súkromná záležitosť, ktorú Vám nikto nikdy nevezme, a nie je odkázaná na žiadnu cirkev či náboženskú spoločnosť.

Na stránke nájdete aj niektoré z najčastejších dôvodov, prečo sa možno aj Vaši bývalí spolučlenovia rozhodli pokračovať bez väzby a viazanosti na niektorú z cirkví či náboženských spoločností.

Našim cieľom nie je presvedčiť Vás pre vystúpenie z náboženskej organizácie, len sprostredkovávame jednoduchý spôsob, ako Váš cieľ dosiahnuť.

Aj napriek tomu, že ste alebo sa považujete za člena niektorej z registrovaných cirkví alebo náboženskej spoločnosti, je potrebné aby ste si uvedomili, že žiadne interné predpisy cirkvi či náboženskej spoločnosti nemôžu odporovať zákonom SR a Ústave SR. Nikto Vás nemôže nútiť byť členom/členkov žiadnej cirkvi či náboženskej spoločnosti ani Vám klásť prekážky pri vystúpení. Preto viac ako interné predpisy cirkvi či náboženskej spoločnosti pamätajte na svoje ústavné a ľudské práva.

Cirkev nemá nadradené postavenie nad štát ani nad ktoréhokoľvek občana či občianky SR. Vaše členstvo v cirkvi je postavené na dobrovoľnosti a najčastejšie na tradícii a cirkvi to vedia. Preto trvajte na svojich právach, ústava a zákony SR sú na Vašej strane.

Získate kontrolu nad svojou vierou a svojim duchovným životom a odoberiete niektorej z organizácií právo hovoriť za Vás a vo Vašom mene.