Právne predpisy upravujúce postavenie cirkví a náboženských spoločností, odborné názory a stanoviská

Zákony a nariadenia

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/308/20170301

Zákon č. 370/019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/370/20200101

Medzinárodné a vnútroštátne zmluvy

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/326/20010823

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/394/20040709

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/648/20021128

Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/250/

Odborné názory a stanoviská

Právnik Drgonec: Najväčšia zrada na národe bol pozývací list Brežnevovi. Druhá najväčšia zrada je Vatikánska zmluva
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/375446/pravnik-drgonec-najvacsia-zrada-na-narode-bol-pozyvaci-list-breznevovi-druha-najvacsia-zrada-je-vatikanska-zmluva/

Odluka cirkví od štátu III: aký dopad má Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou?
https://www.pravnenoviny.sk/odluka-cirkvi-od-statu-iii-aky-dopad-ma-zakladna-zmluva-medzi-slovenskou-republikou-a-svatou-stolicou