Prečo vystúpiť z náboženských organizácií?

Dôvodov je veľa a Vy máte určite ten svoj. Prinášame Vám niekoľko najčastejších dôvodov pre vystúpenie z vybratých cirkví či náboženských spoločností

Dôvody prečo formálne vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi

prakticko-právne

Nikdy ste do katolíckej cirkvi dobrovoľne nevstúpili/a

Pýtate sa, prečo by ste mali zotrvať ako zapísaný člen/členka organizácie, do ktorej ste sa nikdy dobrovoľne neprihlásili? Osobná sloboda človeka je dôležitá a každý z nás má právo si vybrať, do akej organizácie či spoločnosti sa dobrovoľne zapíše. Pokiaľ Vás do rímskokatolíckej cirkvi zapísali Vaši príbuzní bez Vášho súhlasu, teraz disponujete slobodou z nej vystúpiť.

Členstvo v Rímskokatolíckej cirkvi, v zmysle jej interných predpisov, vzniká krstom. Krst je z právneho hľadiska paakt, ale Rímskokatolícka cirkev napriek tomu tento akt, ktorý za Vás robia rodičia, či iné dospelé osoby, považuje za Váš prejav vôle. Kým proti tomuto úkonu neprotestujete ide v zásade o fikciu súhlasu, ktorá je vyvrátiteľná tým, že cirkvi oznámite, že sa necítite byť jej členom/členkou.

Cirkev o Vás zhromažďuje Vaše osobné údaje, ktoré v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je povinná zhromažďovať len za konkrétnymi účelmi a z konkrétnych dôvodov. Zároveň v zmysle tohto nariadenia máte právo na zabudnutie, t.z. ak sa necítite byť súčasťou akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti, tak máte právo na to, aby táto organizácia Vaše osobné údaje vymazala a ďalej ich nepoužívala.

Dôvody prečo formálne vystúpiť z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

dezilúzne

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku síce vzišla z Reformácie, je tomu už ale dávno, kedy bola ešte pokroková. Naopak, momentálne patrí medzi náboženské spoločnosti a organizácie, ktoré majú problém rešpektovať základné ľudské práva a propagujú tak nerovnosť LGBTI+ ľudí.

V minulosti aj v súčasnosti sa zbavujú vlastných kňazov a kňažiek, ktorý naopak hlásajú rešpekt a spravodlivosť. Spomenieme Jakuba Pavlúsa, ktorého ECAV zbavila kňazstva, Ondreja Prostredníka, ktorého zbavila práce na Univerzite Komenského a nedávny pokus o odstránenie farárky Anny Polckovej.

V minulosti podporovali účasť na referende v roku 2015 namierenom voči LGBT občanom a hlasovanie 3x áno.

Dôvody prečo formálne vystúpiť z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

bezpečnostné

Súčasťou náuky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú aj tajné chrámové rituály – tzv. Obdarovanie, v ktorých sa člen/ka bez predošlého vedomia upíše Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní akoby nejakej sekte, čo mu je následne po celú dobu bytia členom/členkou dôsledne a dôrazne pripomínané a dodržiavanie prísahy vymáhané vedúcimi organizácie.

Doslovne musí člen/ka približne po prvom roku bytia členom/členkou prisahať, že bude dodržiavať „Zákon zasvätenia, obsiahnutý v Knihe Náuky a Zmluvy, v súvislosti so zákonom obete a zákonom evanjelia“, to znamená, že „zasvätí samého/ú seba, všetok svoj čas, talenty a všetko, čím ho/ju Boh požehnal alebo požehná, Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, pre budovanie kráľovstva Boha na zemi a znovuzriadenie Sionu.“

Dôvody prečo formálne vystúpiť z Náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi

život-zachraňujúce

Súčasťou náuky Náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi je aj odmietanie transfúzie krvi. To stojí odhadom 1000 členov tejto spoločnosti ročne život, novšie odhady hovoria o úmrtí približne 1250 členov a členiek ročne. Mnohými z mŕtvych sú deti.

V minulosti spoločnosť zakazovala aj transplantáciu orgánov.

Všeobecné dôvody pre opustenie cirkvi či náboženskej spoločnosti

kazatelia smrti, organizácia „nie je z tohto sveta“

Netolerantné vyhlásenia typu „jediná správna viera“, „jediná správna pravda“ („všetci ostatní sa mýlia“), škodia náboženským spoločnostiam a cirkvám aj spoločnosti. Keď sa k tomu pridá slogan „nie sme z tohto sveta“, katastrofa je na svete. V praxi to znamená, že cirkev/náboženská organizácia nenávidí pokrok, tento svet a život ako taký.

„Nie sme z tohto sveta“, „máme jedinú správnu pravdu“
- netreba rásť, robiť pokrok, pokrok je zlo.

„Nie sme z tohto sveta“
- na tejto planéte nezáleží, nemusíme sa starať o životné prostredie, náš domov.

„Nie sme z tohto sveta, sme z iného“
- na tomto svete, živote nezáleží, my „čakáme na iný“.

„Sú to suchotinári duše: sotva sa narodia, už sa chystajú umierať a túžia po zvestovaní únavnosti a odriekania.“
Friedrich Nietzsche

Čo vystúpením z cirkvi či náboženskej spoločnosti získate?

Pravdepodobne úľavu a dobrý pocit z formálneho ukončenia členstva v organizácii, v ktorej ste z rôznych dôvodov nechceli zotrvať. Dvojnásobnú úľavu získajú tí z Vás, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoj postoj voči cirkvi či náboženskej spoločnosti osobne počas stretnutia s jej predstaviteľom/predstaviteľkou.