Univerzálny formulár pre vystúpenie a výmaz osobných údajov

Po zadaní údajov Vám bude vygenerovaný PDF formulár – žiadosť o vystúpenie a výmaz osobných údajov z Vami zvolenej cirkvi či náboženskej spoločnosti. Pre správne doručenie formulára danej organizácii si prečítajte sekciu Ako?

Pozor, pri generovaní žiadosti o vystúpenie a výmaz osobných údajov či listu pre Rímskokatolícku cirkev pre neplnoletú osobu musí medzi obomi zákonnými zástupcami existovať zhoda, to znamená, že žiadosť či list musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Chceme sa totiž vyhnúť vzniku nepríjemností v rodine, či zabrániť tomu, aby sa náboženská organizácia miešala do Vašich rodinných záležitostí. Podpisy oboch zákonných zástupcov musia byť, rovnako ako pri generovaní žiadosti či listu pre plnoletú osobu, overené matrikou či notárom. Ak zhoda neexistuje, dieťa musí počkať do plnoletosti.

PDF formulár Vám príde na Vami zadaný email. Vaše osobné údaje neukladáme.

Základné informácie

vyberte pre koho generujete formulár

Zvoľte pre koho generujete žiadosť

vyberte pohlavie

Vyberte pohlavie pre správne skloňovanie textu

zadajte celé meno

Vyplňte pokiaľ sa Vám od krstu zmenilo priezvisko

zadajte dátum narodenia

vyberte pohlavie

Vyberte pohlavie pre správne skloňovanie textu

zadajte meno

Vyplňte pokiaľ sa mu od krstu zmenilo priezvisko

zadajte dátum narodenia

zadajte meno

zadajte meno

zadajte e-mail

Adresa

zadajte ulicu

zadajte popisné čislo

zadajte mesto (obec)

zadajte PSČ

Cirkev či náboženská spoločnosť

vyberte cirkev

vyberte región

vyberte región

vyberte región

vyberte región

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

Ak si pamätáte, napíšte názov kostola alebo obce/mesta, kde ste boli pokrstený/á

Potvrdte

(polia označené hviezdičkou sú povinné)

Pokiaľ Vám vaša cirkev či náboženská spoločnosť nevyhovie, prípadne celý proces zdržiava, napíšte nám na náš facebookový profil správu, budeme spoločne hľadať riešenie.