Po zadaní údajov Vám bude vygenerovaný PDF formulár – žiadosť o vystúpenie a výmaz osobných údajov z Vami zvolenej cirkvi či náboženskej spoločnosti. Pre správne doručenie formulára danej organizácii si prečítajte sekciu Ako?
PDF formulár Vám príde na Vami zadaný email. Vaše osobné údaje neukladáme.

Základné informácie

vyberte pohlavie

Vyberte pohlavie pre správne skloňovanie textu

zadajte meno

zadajte priezvisko

Vyplňte pokiaľ sa Vám od krstu zmenilo priezvisko

zadajte dátum narodenia

zadajte e-mail

Adresa

zadajte ulicu

zadajte popisné čislo

zadajte mesto (obec)

zadajte PSČ

Cirkev či náboženská spoločnosť

vyberte cirkev

vyberte región

vyberte región

vyberte región

vyberte región

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

vyberte cirkevný zbor

Ak si pamätáte, napíšte názov kostola alebo obce/mesta, kde ste boli pokrstený/á

Potvrdte

(polia označené hviezdičkou sú povinné)

Pokiaľ Vám vaša cirkev či náboženská spoločnosť nevyhovie, prípadne celý proces zdržiava, napíšte nám na náš facebookový profil správu, budeme spoločne hľadať riešenie.