Ako Váš cieľ dosiahnuť?

Pre získanie potvrdenia o formálnom vystúpení a výmaze osobných údajov z akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti stačí urobiť tieto jednoduché kroky:

Pošlite vytlačený vygenerovaný formulár s notársky alebo matrikou overeným podpisom doporučene v obálke s návratkou. Z návratky zistíte, kedy si druhá strana prevzala zásielku.

  • Ak použijete elektronický podací hárok, môžete sledovať doručenie zásielky v reálnom čase. Získate tým dôkaz, že ste žiadosť podali.
  • Ak by Vám neprišla odpoveď stále môžete podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov a žiadať preverenie, či cirkev údaje o Vás vymazala zo svojich databáz a doručenka, či už papierová alebo elektronická Vám bude slúžiť ako dôkaz, že ste svoje vystúpenie oznámili cirkvi.

Právna informácia o postupe pri vystúpení

Niektoré cirkvi či náboženské spoločnosti si vo svojich interných predpisoch vytvorili relatívne komplikované spôsoby pre ukončenie členstva, v ktorých ukladajú členom aj rôzne povinnosti, ako je navštíviť osobne kňaza danej cirkvi či náboženskej spoločnosti a pod.

Takéto postupy sú nezákonné. Nikto nemôže občanom ukladať povinnosti nad rámec zákona a žiadny zákon cirkvám či náboženským spoločnostiam neumožňuje Vám odmietnuť vystúpiť z nich ani cirkvám či náboženským spoločnostiam neumožňuje podmieniť vystúpenie akýmikoľvek povinnosťami.

Ak Vám príde z cirkvi list, s tým, že Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť, pričom bude pravdepodobne priložený aj leták s internými podmienkami a pokynmi na vystúpenie, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nezákonné konanie.

vzor nerespektovania vole v katolickej cirkviPokiaľ Vám cirkev či náboženská spoločnosť nie je ochotná vydať potvrdenie o vystúpení a výmaze osobných údajov, prípadne celý proces zdržiava alebo Vám pošle list ako nasledovný, v ktorom Vám napríklad oznámia, že bol vykonaný zápis v matrike, čo sa nerovná výmazu osobných údajov a teda plnohodnotnému vystúpeniu z cirkvi či náboženskej spoločnosti, napíšte nám na náš facebookový profil správu, budeme spoločne hľadať riešenie.

Samozrejme môžete vygenerovaný formulár s notársky alebo matrikou overeným podpisom odniesť aj osobne do najbližšej pobočky Vašej cirkvi či náboženskej spoločnosti. Ak sa s nami chcete podeliť o svoju skúsenosť, ste vítaní.

Právne poradenstvo na Facebooku

Na našom profile máme pre Vás pripravené odpovede na otázky, ktoré sme zozbierali zo skúseností ľudí, ktorí tento proces už absolvovali. V prípade potreby Vám vieme bezplatne sprostredkovať kontakt na advokáta, ktorý Vám poradí a v prípade ak to bude nevyhutné, po dohode Vás bude zastupovať.